AGENDA van CONSULTEN - LEZINGEN - WORKSHOPS - GEZELLIGE BIJEENKOMSTEN

Helaas worden er momenteel geen activiteiten gehouden, ook vanwege de pandemie.

Degenen die eventueel activiteiten houden hebben aangegeven waarschijnlijk weer in 2022 te beginnen als dit mogelijk is.

Lotus wil een podium zijn waar iedereen welkom is.
Lotus is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de workshop, lezing, cursus of therapie die gegeven wordt door derden. De gegeven lezingen en dergelijke reflecteren niet altijd de persoonlijke mening van Lotus.
Lotus staat geen zaken toe zoals discriminatie en dergelijke.

Let op: betalingen alleen aan degene die de workhop/ therapie/ massage/ consult e.d. geeft.
Dit gaat NIET via de winkel!

Disclamer:
Voor consulten: Niemand kan pretenderen dat elk probleem kan worden verholpen. Er worden geen diagnoses gesteld daar dit alleen door artsen of andere deskundigen kan gebeuren. Ga voor klachten eerst naar een erkende deskundige.
Alternatieve behandelingen werken op energetisch niveau, en kunnen klachten verlichten.
Tenslotte stemt u door het consult te volgen ermee in dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor welke schade dan ook die direct of indirect uit deze behandelingen kan voortvloeien.


Dromenvangers maken workshop zal weer in 2022 gebeuren, maar start alleen als er genoeg personen zijn die deze workshop willen volgen. Als u zelf een groepje heeft van circa 4 personen kunt u dit aanvragen.

dreamcatcher consulten

Let op, de meeste consulten gaan op de dag vaak niet door als er geen reserveringen staan, ook omdat de consultanten vaak moeten reizen.
Bel op de dag zelf of de consulten doorgaan.
Gratis workshops en evenementen die gratis zijn gaan wel door, hierbij kan worden ingelopen en u kunt vertrekken wanneer u wilt.
winkel telefoon 010 4047093

------------------------------
------------------------------
-------------------------------------------------
------------- AGENDA 2021 -----------------
-------------------------------------------------
------------------------------
------------------------------
Kerstdagen Kerst 2021: 25 en 26 december gesloten.
Op de dag ervoor, op 24 december is de winkel gewoon open.
------------------------------
Periode Oud en Nieuw Zaterdag 1 januari 2022 gesloten.
------------------------------
Wordt later aangevuld met meer informatie, er kunnen agenda items worden tussengevoegd.
------------------------------
Lotus, centrum Rotterdam, bij de Blaak